________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Regulamin sklepu internetowego

www.annart-bizuteria.plI POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.annart-bizuteria.pl

2. Właścicielem Sklepu jest firma ANNART Leszek Koperek, ul. Glebowa 27, 95-200 Pabianice, NIP: 731-119-73-33

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.II SKŁADANIE ZAMÓWIENIA1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych naszego Sklepu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy, e-mail lub telefonicznie.

3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda właściwe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia - w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.III PŁATNOŚCI1. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Towaru) lub przelewem na wskazane Konto Bankowe Sklepu.

2. Do zakupionego Towaru wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę.IV KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Klient pokrywa koszty dostawy określone w cenniku dostępnym w zakładce Płatności i dostawa

3. Zamówiony Towar wysyłany jest przez firmy InPost Paczkomaty lub Poczta Polska.

4. Przesyłka dostarczana jest w terminie 1-2 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki ”za pobraniem”. W przypadku płatności ”przelewem”, termin wysyłki wydłuża się o czas zaksięgowania środków na Rachunku Bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

5. Sklep zastrzega sobie prawo do podania terminu przerwy w czasie której zamówienia nie będą realizowane. Termin przerwy będzie podany na głównej stronie naszego Sklepu. Po tym terminie wysyłki zostaną realizowane według kolejności składania zamówień.

5. Nie obsługujemy wysyłek zagranicznych.V REKLAMACJE1. Składając reklamację należy wysłać za potwierdzeniem na adres Sklepu produkt wraz z dowodem zakupu i opisem dotyczącym tej reklamacji.

2. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru wraz z kosztami przesyłki na podane Konto Bankowe.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sklep przekaże Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle reklamowany produkt na koszt Klienta.

4. Indywidualne ustawienia monitora komputera lub innych urządzeń Klienta, powodujące błędne wyświetlanie kolorów, nie mogą być podstawą reklamacji.VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru.

2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub pobrać ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

 https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php

3. Klient zwraca Towar wysyłając go za potwierdzeniem na adres Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy koszt dostarczenia zwracanego Towaru ponosi Klient.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie do 7 dni roboczych od sprawdzenia Towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer Rachunku Bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

7. Zwracany Towar nie może posiadać znamion użytkowania.VII OCHRONA PRYWATNOŚCI1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia (wystawienie paragonu, faktury i wysyłka Towarów na wskazany adres).

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.VIII ZMIANA REGULAMINU1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2016 r.IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Zabrania się wykorzystywania w celach komercyjnych jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów).

3. Klienci mogą skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

- tel.: 501-421-369, 535-011-110

- e-mail: info@annart-bizuteria.pl

- sklep internetowy: www.annart-bizuteria.pl

- facebook: https://web.facebook.com/ANNART.bizuteria